Select language:

Projekt unijny - żłobek

UE_logo.jpg

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z radością informujemy, że Przedszkole SMERFUŚ realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Smerfiki na start!”.

Realizacja projektu odbywasię będzie w Busko Zdroju w od 01.08.2016 do 31.07.2018. Celem głównym projektu jest wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w obszarze zatrudnienia i aktywności zawodowej poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, a przez to zapewnienie opieki dzieciom do lat 3.

 Grupę docelową  stanowi 20 dzieci w wieku 1-3 lata zamieszkujące na terenie BZ oraz 20 rodziców.

 

Zaplanowano osiągniecie następujących wskaźników:

 WSKAŹNIKI PRODUKTU:

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 20;

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 15;

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 0;

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych:0;

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 0;

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z

urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 7;

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 12.

 

Dla nowej grupy dzieci zakupione zostaną: meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Odświeżona zostanie sala (malowanie, wykładzina).