Select language:

GRUDZIEŃ 2013

06.12.13 (piątek), godz. 13.00 - Spotkanie z Mikołajem

10.12.13 (wtorek) - Dzień niebieski

18.12.13 (środa), godz. 13.30 - Jasełka gr. I, III

19.12.13 (czwartek), godz. 13.30 - Jasełka gr. II, IV

 MP900449059.JPG

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ 2013

W grupie 3 - latków

·Poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
·Kształtowanie świadomości własnego ciała i rozwijanie orientacji w przestrzeni
·Ukazywanie własnych uczuć i emocji w twórczości plastycznej, muzycznej i literackiej w korelacji z kultywowaniem tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami

W grupie 4 - latków

·Poszerzanie kompetencji językowych
·Dostrzeganie potrzeby pomagania innym
·Poszerzenie wiedzy na temat zimowych zwyczajów zwierząt
·Kształtowanie postaw opiekuńczych w stosunku do zwierząt
·Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
·Rozwijanie sprawności manualnych

W grupie 5 - latków

·Kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań podczas opowiadania na temat spotkań z Mikołajem
·Odzwierciedlenie w pracy plastycznej własnych marzeń
·Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
·Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
·Aktywny udział w przygotowaniach świątecznych, wykonanie prezentów i dekoracji świątecznych
·Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych
·Uczestniczenie w uroczystości jasełkowej, przezwyciężenie barier lękowych przed występami
·Organizowanie zabaw związanych z mchem

W grupie 6 - latków

·Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunków zdrowia i odporności
·Zapamiętywanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha
·Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy
·Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt
·Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie     zwierząt i ptaków
·Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
·Śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej i pastorałek
·Udział w przedstawieniu jasełkowym