Select language:

LISTOPAD 2013

07.11.13 (czwartek), godz. 9.15 - "Muzyczne podróże" - Cykl I

12.11.13 (wtorek) - Dzień Polski

19.11.13 (wtorek) - Dzień czerwony

21.11.13 (czwartek), godz. 12.20 - Teatrzyk "Miś z oklapniętym uszkiem i przyjaciele"

29.11.13 (piątek), godz. 9.15 - Teatrzyk "Smoczy festy"

                                           - Zabawy i wróżby Andrzejkowe

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD 2013

 W grupie 3 - latków:
- poznanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku
- kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie
- wzbudzanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci
- tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań

W grupie 4 - latków:
- poznanie wybranych zwierząt hodowlanych żyjących na wsi
- poznawanie reguł życia w grupie, dostrzeganie potrzeb innych dzieci
- kształtowanie postawy badawczej dziecka, rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem
- nawiązywanie przyjacielskich stosunków z kolegami, okazywanie życzliwości i pomocy

 

W grupie 5 - latków:

- poznanie domów ludzi i zwierząt, budzenie przywiązania do domu rodzinnego
- zapoznanie z przystosowaniem zwierząt do nadchodzącej pory roku - zimy
- poznanie sposobów przechowywania warzyw i owoców: surowych oraz przetworzonych
- zapoznanie z pracą krawcowej - poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu
- poznanie różnych rodzajów kotów domowych i dzikich, rozumienie potrzeby odpowiedzialnej opieki nad domowymi zwierzętami

W grupie 6 - latków

- nazywanie członków swojej rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa
- kształtowanie własnej roli społecznej w rodzinie
- zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym związane ze zmianą pory roku - jesienią
- kształtowanie sprawności ruchowo- muzycznej
- kształtowanie umiejętności właściwego zachowywania się w miejscach publicznych
- zapoznanie z różnorodnymi dziełami sztuki
- wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku